Airdrop

Danh mục "Airdrop" cung cấp thông tin về các chương trình airdrop trong lĩnh vực tiền điện tử. Chúng tôi giới thiệu các dự án và sàn giao dịch tiền điện tử tổ chức airdrop, cho phép bạn nhận được miễn phí các token và phần thưởng tiền điện tử.Bạn sẽ tìm thấy thông tin về các dự án airdrop đang diễn ra, cùng với các chi tiết về cách tham gia và nhận token. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình đăng ký, hoàn thành các nhiệm vụ và yêu cầu để tham gia vào chương trình airdrop.